NVvA Scriptieprijs 2022

Tijdens de najaarsvergadering van 17 november 2022 heeft Isidora Stamati de NVvA Scriptieprijs 2022 gewonnen met haar scriptie “Buying local as a driver for sustainable public procurement in a ‘Green Europe’”.

Aanmelden voor de scriptieprijs

Lees over hoe je je kan aanmelden voor de scriptieprijs.

Over de scriptieprijs

De NVvA hecht grote waarde aan goed onderwijs en wil dit bevestigen door het uitloven van een (in principe) tweejaarlijkse scriptieprijs. Deze bestaat uit één prijs van EUR 1.000, toe te kennen aan een student die een scriptie heeft geschreven op het gebied van het aanbestedingsrecht. Het vakgebied aanbestedingsrecht dient breed te worden opgevat.

Inzending van de scriptie

  • De scriptie dient per e-mail te worden gezonden aan het secretariaat van de NVvA: info@aanbestedingsrecht.org

  • De inzendtermijn sluit op 15 september 2022 om 17.00 uur.

  • Bekijk het Reglement voor de NVvA-Scriptieprijs voor de exacte gegevens die wij willen ontvangen.

De belangrijkste voorwaarden

  • Deelname staat open voor (ex-) studenten die in het collegejaar 2020/21 of 2021/22 aan één van de universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden een afstudeerscriptie gewijd aan een aanbestedingsrechtelijk onderwerp hebben geschreven.

  • De afstudeerscriptie moet met minimaal een 8 (acht) zijn beoordeeld.

  • De scriptie is in het Nederlands of in het Engels geschreven.

  • Het volledig hebben afgerond van de universitaire opleiding is geen voorwaarde voor deelname.

Bekijk het Reglement voor de NVvA-Scriptieprijs 2022