Over de

NVvA

De Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) is in 1995 opgericht, met als doel een onafhankelijk forum te zijn voor alle betrokkenen op het gebied van aanbestedingsrecht.

Sinds de oprichting maakt de NVvA een gestage groei door. Inmiddels telt de vereniging ruim 750 leden, voornamelijk werkzaam in: overheidssector, wetenschap, rechterlijke macht, advocatuur, consultancy en bedrijfsleven.

Bestuur

Het Bestuur van de NVvA bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter

prof. mr. J.M. (Jan Michiel) Hebly

Secretaris

mr. V. (Vanessa) Jasarevic

Penningmeester

mr. C.G.A.J. (Christian) van Seeters

Bestuurslid

mr. P.F.C. (Petra) Heemskerk

Bestuurslid

mr. W.A. (Willem) Janssen

Bestuurslid

mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning

Bestuurslid

mr. M. (Mike) Nusteen

Bestuurslid

mr. D. (Desirée) van Laerhoven

Bestuurslid

mr. G. (Gerard) 't Hart

Hoogleraren Aanbestedingsrecht

Een overzicht van de hoogleraren binnen de Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrecht.

Prof. mr. dr. H.D. van Romburgh

Op 9 december 2014 heeft prof. mr. dr. H.D. (Huib) van Romburgh door het uitspreken van zijn oratie de bijzondere leerstoel Aanbestedingsrecht vanwege de NVvA aan de Rijksuniversiteit Groningen aanvaard.

U kunt hier de oratie downloaden (pdf).

Prof. mr. G.W.A. van de Meent

Op vrijdag 16 november 2007 heeft prof. mr G.W.A. (Gert-Wim) van de Meent door het uitspreken van zijn oratie de bijzondere leerstoel Aanbestedingsrecht vanwege de NVvA aan de Universiteit van Amsterdam aanvaard.

U kunt hier de oratie downloaden (pdf).

NVvA - Raad van Advies

Hij adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur. In de Raad van Advies hebben thans zitting: mr. S. Corvers, prof. mr. C.E.C. Jansen, prof. dr. mr. P. Kuypers, prof. dr. mr. G.W. van de Meent, prof. mr. H.D. van Romburgh, prof. dr. J. Telgen, ir. S. Thijsen, drs. A.S. de Weert, mr. drs. A.M. Weimar.

NVvA - Ereleden

Deze persoon zijn als zodanig benoemd door het bestuur vanwege hun buitengewone inzet voor de vereniging. Onze ereleden zijn: prof. dr. L.W. Gormley, prof. mr. W.G.Ph.E. Wedekind, mevrouw mr. A.C.M. Fischer-Braams, mr. W.A. Sinnighe Damsté, mevrouw mr. F.A.M. van der Klaauw, prof. mr. dr. H.D. van Romburgh

Lidmaatschap NVvA

Aanmelden als lid

Het lidmaatschap van de NVvA geeft leden recht op het bijwonen van de verschillende bijeenkomsten die de vereniging organiseert. Dat zijn er gemiddeld vijf per jaar. Per bijeenkomst wordt een bepaald (meestal actueel) onderwerp uitgediept. We nodigen daarvoor telkens specialisten uit die verschillende invalshoeken belichten. Vaak zijn daar hoogleraren op het gebied van aanbestedingsrecht bij, maar dit kunnen ook materiedeskundigen uit het veld zijn.

Word lid van de NVvA