Over de

NVvA

De Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) is in 1995 opgericht, met als doel een onafhankelijk forum te zijn voor alle betrokkenen op het gebied van aanbestedingsrecht.

Sinds de oprichting maakt de NVvA een gestage groei door. Inmiddels telt de vereniging ruim 750 leden, voornamelijk werkzaam in: overheidssector, wetenschap, rechterlijke macht, advocatuur, consultancy en bedrijfsleven.

Bestuur

Het Bestuur van de NVvA bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter

mr. P.F.C. (Petra) Heemskerk

Secretaris

mr. V. (Vanessa) Jasarevic

Penningmeester

mr. D. (Desirée) van Laerhoven

Bestuurslid

mr. G. (Gerard) 't Hart

Bestuurslid

mr. S. (Sanne) Groenwold

Bestuurslid

mr. E. (Ellen) De Jong - Van den Bogaard

Bestuurslid

mr. T.A. (Tjinta) Terlien

Bestuurslid

mr. M.C. (Matanja) Pinto

Bestuurslid

mr. W.J.W. (Walter) Engelhart

Hoogleraren Aanbestedingsrecht

Een overzicht van de hoogleraren binnen de Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrecht.

Prof. mr. dr. W.A. Janssen

Willem Janssen (’s-Hertogenbosch, 1988) is hoofddocent Europees en Nederlands aanbestedingsrecht bij Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij onderzoeker bij het Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE) en het Centre for Public Procurement (UUCePP). Zijn onderzoekslijn ‘Public Procurement (Law) for Good’ richt zich op uitdagende vraagstukken binnen het Europees en Nederlands aanbestedingsrecht, zoals het spanningsveld tussen marktintegratie en klimaatverandering of tussen globalisering en sociale ongelijkheid.

Per 1 september 2023 is mr. dr. Willem Janssen benoemd tot bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) en ondergebracht bij de sectie Europees en Economisch Recht (EER) van de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Belastingrecht (BEB).

NVvA - Raad van Advies

De raad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur. In de Raad van Advies hebben thans zitting:  drs. A.S. (Alfred) de Weert, prof. mr. E. (Elisabetta) Manunza, prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen, mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning, prof. mr. dr. W.A. (Willem) Janssen, mr. J.F. (Frederik) van Nouhuys.

NVvA - Ereleden

Deze personen zijn als zodanig benoemd door het bestuur vanwege hun buitengewone inzet voor de vereniging. Onze ereleden zijn: prof. dr. L.W. Gormley, prof. mr. W.G.Ph.E. Wedekind, mevrouw mr. A.C.M. Fischer-Braams, mr. W.A. Sinnighe Damsté, mevrouw mr. F.A.M. van der Klaauw, prof. mr. dr. H.D. van Romburgh.

Lidmaatschap NVvA

Aanmelden als lid

Het lidmaatschap van de NVvA geeft leden recht op het bijwonen van de verschillende bijeenkomsten die de vereniging organiseert. Dat zijn er gemiddeld vijf per jaar. Per bijeenkomst wordt een bepaald (meestal actueel) onderwerp uitgediept. We nodigen daarvoor telkens specialisten uit die verschillende invalshoeken belichten. Vaak zijn daar hoogleraren op het gebied van aanbestedingsrecht bij, maar dit kunnen ook materiedeskundigen uit het veld zijn.

Word lid van de NVvA