NVvA Scriptieprijs 2016

Tijdens de wetenschappelijke vergadering van de NVvA op 24 november jl. vond ook de uitreiking van de NVvA-scriptieprijs ad € 1.000,– plaats. Deze prijs is door de jury, bestaande uit de hoogleraren Hebly, Van Romburgh, Manunza en Van de Meent toegekend aan: de heer mr. Martijn Maas. Hij schreef een boeiende scriptie over het onderwerp ‘Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht.’ De jury zal deze scriptie ter (bewerking voor een) publicatie voordragen aan de redactie van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht.

U vindt de scriptie hier.