Presentaties voorjaarsvergadering 24 juni 2021

Nieuws

Hierbij treft u de de Jaarrede die de voorzitter van de NVvA, prof. mr. Jan-Michiel Hebly, uitsprak tijdens de Voorjaarsvergadering op 24 juni 2021 tijdens de voorjaarsvergadering van de NVvA.

Daarnaast zijn de volgende presentaties gegeven:

  • Presentatie van mr. L.A.G. (Geert) Moelker, MT-lid/plv. dir. Mededinging en Consumenten bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
  • Presentatie van mr. J.F. (Frederik) van Nouhuys, advocaat/partner bij Straatman Koster Advocaten en lid van de klankbordgroep Rechtsbescherming van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
  • Presentatie van mr. A.A. (Adrienne) Geelhoed, bedrijfsjurist bij de NS.