Procurement Hour NVvA 13 maart 2023

Bijeenkomsten Nieuws

Op maandag 13 maart 2023 organiseert de NVvA weer een online Procurement Hour van 17.00 tot 18.00 uur.

Tijdens die bijeenkomst bepreekt mr. Sophie Prent (Legal Expert Duurzaamheid & Energietransitie bij Croon advocaten tevens universitair docent aan de VU Law Academy), het thema “de redelijk handelende aanbesteder“. Dit was ook het onderwerp van haar proefschrift.

Tijdens het procurement hour concentreert zij zich daarbij op de verbintenisrechtelijke verplichting die naar haar mening voor een aanbesteder bestaat om een aanbestedingsprocedure zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (en wat die verplichting precies inhoudt en wat de consequenties zijn van het niet-naleven van deze verplichting). Deze verplichting komt er in de kern op neer dat een aanbesteder zoveel mogelijk voorkomt dat een aanbestedingsprocedure, nadat deze in de markt is gezet, wordt ingetrokken.

Het belooft dus een interessante bijeenkomst te worden zowel voor vertegenwoordigers van marktpartijen en aanbestedende diensten!

Aanmelden kan via de link:

U ontvangt tijdig van tevoren de link voor Teams. Wij rekenen op een hoge opkomst!