NVvA Scriptieprijs 2020

Bijeenkomsten Scriptieprijs

Tijdens de najaarsvergadering op 26 november jl. is de Scriptieprijs 2020 uitgereikt. Deze prijs is gewonnen door Marita Ophof-Copier met haar scriptie “In hoeverre past de klachtplicht van inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse jurisprudentie is ontwikkeld en wordt toegepast, binnen de kaders van het Unierecht, in het bijzonder de rechtsbeschermingslijn?”.