Leden NVvA voorrang op bijeenkomst ‘De Toekomst van Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: Juridische Mogelijkheden én Verplichtingen’.

Nieuws

Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit verschillende perspectieven ingegaan op deze belangrijke juridische ontwikkeling. Hoe verandert het aanbestedingsrechtelijke kader van mogelijkheden naar verplichtingen? Hoe kunnen of moeten beleidsmakers en inkopers hierop inspelen? Op welke wijze gaan deze verplichtingen de discretionaire ruimte voor aanbestedende diensten beperken? Wat betekent dit voor inschrijvers in de praktijk? Wat valt er te zeggen van de effectiviteit van dit toekomstige juridische kader?

Doel van de bijeenkomst is om te bezien hoe deze ontwikkeling kan worden begrepen en worden geduid, wat de impact zal zijn van deze verplichtingen op de aanbestedingspraktijk, en tot slot wordt er gezocht naar een antwoord op de vraag hoe het aanbestedingsrecht effectief kan functioneren in de toekomst, mede in het licht van de strijd tegen klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Registratie en meer informatie via: De toekomst van maatschappelijk verantwoord aanbesteden: juridische mogelijkheden én verplichtingen – Actueel – Universiteit Utrecht (uu.nl)

Programma en (bevestigde) sprekers

13:00 – 13:30Welkom met koffie en thee
13:30 – 14:00Opening en ‘setting the scene’: Aanbestedingsrecht in ontwikkeling: van mogelijkheden naar verplichtingen

  • mr. dr. Willem Janssen (Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht)
14:00 – 14:30Stimuleren en ondersteunen: richting meer groen en sociaal aanbesteden in de EU

  • mr. Anita Poort (Europese Commissie)
14:30 – 15:00De Europese ontwikkeling richting verplichtingen: discussie van o.a. Schone Voertuigen, Energie regulering, Net Zero & Batterijen

  • mr. Tjinta Terlien (Ploum Advocaten)
15:00 – 15:30Pauze
15:30 – 16:00De Europese ontwikkeling richting verplichtingen: discussie van o.a. duurzame bouwmaterialen, Raw Materials & Eco-Design

  • mr. Mariska Verseveld (PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
16:00 – 16:30Nationale ervaringen met én richting verplichtingen – Nederland, Italië en Spanje

  • mr. dr. Paul Heijnsbroek (Straatman Koster Advocaten)
16:30 – 17:25Discussie met panel en de zaal: ‘Aanbestedingsrechtelijke verplichtingen: wat nu?’

  • Overheid: Sara Rademaker (Gemeente Utrecht)
  • Markt: drs. Alfred de Weert (ADG diensten groep)
  • Rechtspraktijk: mr. Janet Meesters (DLA Piper)
  • Wetenschap: mr. Tom Huisjes (Universiteit Utrecht)
17:25 – 17:30Afsluiting – Een blik op de toekomst
17:30 – 18:30Borrel