Reactie NVvA op Wetsvoorstel rechtsbescherming bij aanbesteden

Nieuws

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van KWINK groep dat in 2019 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verricht, heeft EZK het ‘wetsvoorstel rechtsbescherming bij aanbesteden’ ter consultatie gepubliceerd.  Doel van het wetsvoorstel is het creëren van een uitgebalanceerd stelsel van rechtsbescherming, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan zowel de belangen van ondernemers als de belangen van de aanbestedende diensten.

Wij attenderen onze leden op de mogelijkheid om – indien gewenst – nog tot en met 28 september 2023 te reageren op het wetsvoorstel, via: https://www.internetconsultatie.nl/rechtsbeschermingaanbesteden/b1 . Het wetsvoorstel en de daarbij behorende memorie van toelichting zijn daar ook terug te vinden.

Het bestuur zal als ‘afvaardiging’ van de leden ook input aanbieden bestaande uit een aantal zo neutraal mogelijk geformuleerde en vastgestelde bevindingen vanuit zowel aanbesteders- als inschrijversperspectief. Idealiter zouden die bevindingen nog zijn getoetst binnen de vereniging, maar de tijd tussen publicatie in de zomer tot 28 september 2023 is daarvoor helaas te kort.

 

Zie hier de bijdrage van het bestuur: Reactie NVvA op Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden – Definitief