16 november 2023 | Najaarsvergadering | Presentaties

Nieuws

Tijdens het wetenschappelijk deel van de najaarsvergadering werd stilgestaan bij innovatiegerichte aanbestedingen. Arent van Wassenaer en Gerard ’t Hart spraken over onder meer over kansen en risico’s bij het aanbesteden en realiseren van innovatie en factoren die innovatietrajecten tot een succes maken.

Innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan grote maatschappelijke opgaves op het gebied van duurzaamheid en milieu. Bovendien speelt innovatie een steeds grotere rol bij de concurrentiekracht van de Europese industrie ten opzichte van marktspelers in andere economieën. De Europese Unie heeft de verdere ontwikkeling van innovatie tot een van de speerpunten van haar economische politiek gemaakt.

Dankzij de omvang van overheidsbestedingen kunnen aanbestedingen innovatie in een groot aantal markten stimuleren. Op welke wijze kunnen innovatietrajecten worden opgezet? Welke kansen en risico’s doen zich daarbij voor? Hoe kan innovatiegericht inkopen bijdragen aan de verwezenlijking van overheidsbeleid? Hoe kan een innovatieaanbesteding een vliegwieleffect creëren en tot duurzame verandering leiden?

Deze en andere vragen kwamen tijdens het wetenschappelijk deel van de vergadering aan bod.

Zie hier voor de presentaties:

Presentatie innovatiegericht inkopen_GtH

Innovatie en aanbesteden – Arent van Wassenaer