28 januari 2024 | In Memoriam: Huib van Romburgh

Recente nieuwsberichten

Een overzicht van alle berichten en aankondigingen vanuit de NVvA.

Nieuws

Dr. Willem Janssen benoemd tot bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht

Per 1 september 2023 is mr. dr. Willem Janssen benoemd tot bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) en ondergebracht bij de sectie Europees en Economisch Recht (EER) van de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Belastingrecht (BEB).     Gezien het […]

Gepubliceerd op:

Lees meer
Nieuws

Reactie NVvA op Wetsvoorstel rechtsbescherming bij aanbesteden

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van KWINK groep dat in 2019 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verricht, heeft EZK het ‘wetsvoorstel rechtsbescherming bij aanbesteden’ ter consultatie gepubliceerd.  Doel van het wetsvoorstel is het creëren van een uitgebalanceerd stelsel van rechtsbescherming, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan zowel […]

Gepubliceerd op: 14 september 2023

Lees meer
Nieuws

Leden NVvA voorrang op bijeenkomst ‘De Toekomst van Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: Juridische Mogelijkheden én Verplichtingen’.

Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit verschillende perspectieven ingegaan op deze belangrijke juridische ontwikkeling. Hoe verandert het aanbestedingsrechtelijke kader van mogelijkheden naar verplichtingen? Hoe kunnen of moeten beleidsmakers en inkopers hierop inspelen? Op welke wijze gaan deze verplichtingen de discretionaire ruimte voor aanbestedende diensten beperken? Wat betekent dit voor inschrijvers in de praktijk? Wat valt er […]

Gepubliceerd op: 21 augustus 2023

Lees meer