Procurement hour: Quasi-inhouse aanbesteden

Beschrijving

De mogelijkheden om in de huidige corona-omstandigheden fysiek bijeen te komen blijven vooralsnog helaas beperkt. Toch wil de NVvA haar leden de mogelijkheid bieden om over een aantal actuele thema’s verdieping te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan. De komende periode zal de NVvA om die reden een aantal korte inspirerende bijeenkomsten organiseren rondom aanbestedingsrechtelijke actualiteiten.

De NVvA heeft mr. Claire Lombert (Clairfort) bereid gevonden om recente ontwikkelingen rondom de problematiek van quasi-inhouse als uitzondering op het aanbestedingsrecht te bespreken. Zij zal een uiteenzetting geven van 30 minuten over dit onderwerp, waarna volop de gelegenheid zal worden geboden voor vragen en discussie.

Programma:

16.30-16.35: welkom en introductie

16.35-17.05: actuele ontwikkelingen en jurisprudentie quasi-inhouse;

17.05-17.25: vragen en discussie

17.25-17.30: afsluiting