17 oktober 2023 | Procurement Hour | Wezenlijke wijziging | Erik plas

Beschrijving

Op 17 oktober 2023 organiseert de NVvA weer een online Procurement Hour van 17.00 tot 18.00 uur.  Tijdens die bijeenkomst bespreekt mr. drs. Erik Plas de wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht. Dit is ook het onderwerp van zijn proefschrift.

Het verbod om wezenlijk te wijzigen heeft tot doel de belangen van (teleurgestelde) concurrenten te beschermen en om een dam op te werpen tegen omzeiling van aanbestedingsverplichtingen. Tegelijkertijd kan een te grote focus op dit verbod ertoe leiden dat het behalen van de projectbelangen ondergesneeuwd raakt. Het is daarom wenselijk een balans te vinden tussen de verschillende belangen.

Tegen die achtergrond zal Erik met name stilstaan bij twee thema’s: de toegenomen wijzigingsmogelijkheden en (toekomstige) transparantieverplichtingen bij wijzigingen.

Presentatie Procurement hour wezenlijke wijziging

Op de agenda