Alle bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Procurement hour: Levenscyclusanalyse

Het volgende procurement hour vindt plaats op donderdag 28 oktober a.s., 17.00 – 18.00 uur. Als spreker heeft de NVvA deze keer mevrouw Marijn Bijleveld uitgenodigd. Zij is senior researcher en consultant bij CE Delft, een milieukundig onderzoeks- en adviesbureau. Marijn Bijleveld werkt aan verduurzamingsvraagstukken rond grondstoffen en producten. Levenscyclusanalyse (LCA) is daarbij de rode draad. Het […]


Online

Lees meer