Procurement hour: Levenscyclusanalyse

Beschrijving

Het volgende procurement hour vindt plaats op donderdag 28 oktober a.s., 17.00 – 18.00 uur. Als spreker heeft de NVvA deze keer mevrouw Marijn Bijleveld uitgenodigd. Zij is senior researcher en consultant bij CE Delft, een milieukundig onderzoeks- en adviesbureau. Marijn Bijleveld werkt aan verduurzamingsvraagstukken rond grondstoffen en producten. Levenscyclusanalyse (LCA) is daarbij de rode draad. Het brengt onduurzame kanten van grondstofketens in beeld en toont de richting naar daadwerkelijke verduurzaming.

Tijdens dit procurement hour vertelt Marijn Bijleveld meer over de methodiek van LCA, het proces van LCA-uitvoer en de mogelijkheden en valkuilen bij toepassing van LCA bij aanbestedingen. Het programma is als volgt:

17.00-17:05: welkom en introductie

17.05-17.35: LCA en verduurzaming, een technische toelichting

17.35-17.55: vragen en discussie

17.55-18.00: afsluiting

U kunt zich tot en met maandag 25 oktober 2021 opgeven oor deze – kosteloze – bijeenkomst. Na registratie ontvangt u op dinsdag 26 oktober de link voor Teams. Het vooraf indienen van vragen wordt op prijs gesteld.