27 juni 2024 | Voorjaarsvergadering | Bibob en uitsluitingsgronden

Beschrijving

De voorjaarsvergadering vindt plaats op donderdag 27 juni 2024 en zal – zoals gebruikelijk – bestaan uit een korte algemene ledenvergadering, een wetenschappelijk gedeelte en een afsluitende borrel.

Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de voorjaarsvergadering staat het thema “Bibob en uitsluitingsgronden” centraal. Het belooft weer een interactieve sessie te worden, waarbij de algemene ledenvergadering plaatsvindt tot 14.30 uur en daarna met het wetenschappelijk gedeelte zal worden gestart.

 

PROGRAMMA

13:30 uur:                    Ontvangst

14:00 uur:                    Aanvang ALV

Agenda ALV

– Opening door (waarnemend) voorzitter mr. T.A. (Tjinta) Terlien

– Mededelingen

– Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van de NVvA d.d. 16 november 2023 (wordt nagestuurd)

– Jaarrede door (waarnemend) voorzitter mr. T.A. (Tjinta) Terlien

– Rekening en verantwoording van het bestuur over 2023 (documenten worden nagestuurd)

– Verslag Kascommissie (wordt nagestuurd)

– Décharge van het bestuur over het in 2023 gevoerde beleid

– Herbenoeming bestuursleden mr. V. (Vanessa) Jasarevic, mr. D. (Desirée) van Laerhoven en mr. G. (Gerard) ’t Hart.

– Verhoging contributie

– Instellen Lustrumcommissie | commissieleden gezocht

– Scriptieprijs 2024

– W.v.t.t.k. en rondvraag / Sluiting

 

Wetenschappelijke gedeelte
14:30 uur
Inleiding en probleemschets – door Sandra van der Steen (projectleider aanpak Zorgfraude), Veiligheidsregio Twente

14.50 uur
Toepassing Wet Bibob bij aanbestedingsprocedures –  door Matthijs Mutsaers (advocaat), Hekkelman advocaten

15.10 uur
De Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten in de praktijk – door Lidewij de Vroom (legal counsel) en Maarten de Vries (huisadvocaat), Gemeente Amsterdam

15.30 uur                       
Korte pauze

15:45 uur                    
Bibob en uitsluitingsgronden – Praktijkvoorbeelden en dilemma’s

16:45 uur
Borrel

 

Presentaties:

Sandra van der Steen NVvA 27 juni 2024 Zorgfraude aanpak Twente

Maarten de Vries NVvA 27 juni 2024 Aanpak ondermijning:integriteit privaatrechtelijke domein a’dam BIO, wet Bibob en aanbestedingen

Matthijs Mutsaers NVvA 27 juni 2024 Toepassing Wet Bibob bij aanbestedingen

Op de agenda