25 januari 2024 | Procurement Hour | Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden

Beschrijving

Tijdens deze bijeenkomst  bespreekt mr. Bram Braat (van 17.00 uur – 18 uur) het Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden. Hiermee wordt voorgesteld de Aanbestedingswet 2012 te wijzigen om de rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures te verbeteren. Uit een onderzoek, uitgevoerd door KWINK groep in 2019, blijkt namelijk dat ondernemers de rechtsbescherming in aanbestedingsprocedures als onvoldoende ervaren. Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is het in balans brengen van de rechtsbescherming voor zowel de aanbesteder als de inschrijvers, binnen het huidige stelsel van rechtsmiddelen.

Aan de orde komen onder meer: de werking van de verplichte interne klachtenloketten, de (opschortende) termijnen, de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts en de aangescherpte motiveringsplicht van artikel 2.130 Aanbestedingswet.

Presentatie:

20240125 PPT NVvA Wetsvoorstel rechtsbescherming aanbesteden

Op de agenda