Beschrijving

Tijdens deze bijeenkomst bespreekt mr. Bram Lamens, advocaat in dienstbetrekking bij het Ministerie van Justitie, (van 17.00 uur tot 18.00 uur) de DAS Inhuur. DAS staat voor een Dynamisch Aankoopsysteem, een elektronisch proces voor het doen van gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten. De procedure voor een dynamisch aankoopsysteem (DAS) wordt met wisselend succes ingezet voor de inhuur van personeel. Op de achtergrond wordt intussen een niet aflatende juridische discussie gevoerd over de vraag of een DAS daarvoor nu wel zo geschikt is. Bram zal toelichten waarom de Rijksoverheid terughoudender is dan decentrale overheden en ingaan op de kritiek dat inhuur niet past bij een procedure die is bedoeld voor ‘gangbare aankopen’ en volledig elektronische afhandeling.

Presentatie:
20240402 NVvA Procurement Hour – Dynamisch aankoopsysteem Inhuur personeel[11]

Op de agenda