15 juni 2023 | Jong-NVvA bijeenkomst

Beschrijving

Op 15 juni 2023 zal de tweede bijeenkomst van de Jong-NVvA plaatsvinden, die in het teken staat van mededinging en aanbesteden. Sinds de introductie van het kartelverbod zijn het mededingingsrecht en het aanbestedingsrecht onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aanbestedingskartels hebben niet voor niets de speciale aandacht van de ACM.

Wanneer is bij aanbestedingen sprake van een overtreding van het kartelverbod? Wat is bid rigging en wat is cover pricing? En wat zijn de consequenties daarvan voor de betrokken onderneming en voor de aanbestedende dienst, op korte en langere termijn? Op deze vragen zullen Joost Fanoy en Karlijn de Groes ingaan tijdens de bijeenkomst. Joost Fanoy en Karlijn de Groes zijn beiden advocaat bij BarentsKrans. Zij houden zich in de dagelijkse praktijk bezig met zowel mededingingsrecht als aanbestedingsrecht en kunnen daarom putten uit hun eigen ervaringen.

Locatie: Van Benthem & Keulen, Rijnsweerd Noord, Archimedeslaan 61 te Utrecht 

Op de agenda