14 september 2023 | Procurement Hour | Toelaatbaarheid (quasi)inhouse-opdrachtverlening | Elise Zeelenberg

Beschrijving

Tijdens deze bijeenkomst bepreekt mr. Elise Zeelenberg, Aanbestedingsjurist bij MeesterZet aanbestedingsrecht en Wageningen University & Research, de meest recente ontwikkelingen over de toelaatbaarheid van (quasi)inhouseopdrachtverlening (inbesteden). Aan de orde komen onder meer:

– bevoegdheidsoverdracht en (quasi)inhouseopdrachtverlening (Porin kaupunki-arrest (zaak C-328/19));

– “dubbele” (quasi)inhouseopdrachtverlening (n.a.v. ECLI:NL:RBROT:2020:12395);

– overdracht quasi-inhouse-entiteit (IREN-arrest, zaak C-719/20);

– vertegenwoordiging bij gezamenlijk inbesteden (SLSP Sambre & Biesme-arrest, gevoegde zaken C-383/21 en C-384/21).

Sheets quasi-inbesteden NVvA procurement hour 14-9-2023

 

Op de agenda