Eerste bijeenkomst Jong-NVvA

Georg Huith – Duurzaam aanbesteden: noblesse oblige, contractuele borging van duurzaamheidsaspecten in een aanbesteding   De eerste bijeenkomst van Jong-NVvA zal op 14 juli 2022 plaatsvinden. Georg Huith, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht bij Croon advocaten, trapt af en zal van 17:00 tot 18:00 uur met de aanwezigen in gesprek gaan over duurzaam aanbesteden. Na de […]

Alle bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Procurement hour: Levenscyclusanalyse

Het volgende procurement hour vindt plaats op donderdag 28 oktober a.s., 17.00 – 18.00 uur. Als spreker heeft de NVvA deze keer mevrouw Marijn Bijleveld uitgenodigd. Zij is senior researcher en consultant bij CE Delft, een milieukundig onderzoeks- en adviesbureau. Marijn Bijleveld werkt aan verduurzamingsvraagstukken rond grondstoffen en producten. Levenscyclusanalyse (LCA) is daarbij de rode draad. Het […]


Online

Lees meer