27 juni 2024 | Voorjaarsvergadering | Bibob en uitsluitingsgronden

De voorjaarsvergadering vindt plaats op donderdag 27 juni 2024 en zal – zoals gebruikelijk – bestaan uit een korte algemene ledenvergadering, een wetenschappelijk gedeelte en een afsluitende borrel. Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de voorjaarsvergadering staat het thema “Bibob en uitsluitingsgronden” centraal. Het belooft weer een interactieve sessie te worden, waarbij de algemene ledenvergadering plaatsvindt […]

Komende bijeenkomsten

Verlopen bijeenkomsten

Bijeenkomsten

27 juni 2024 | Voorjaarsvergadering | Bibob en uitsluitingsgronden

De voorjaarsvergadering vindt plaats op donderdag 27 juni 2024 en zal – zoals gebruikelijk – bestaan uit een korte algemene ledenvergadering, een wetenschappelijk gedeelte en een afsluitende borrel. Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de voorjaarsvergadering staat het thema “Bibob en uitsluitingsgronden” centraal. Het belooft weer een interactieve sessie te worden, waarbij de algemene ledenvergadering plaatsvindt […]


Geertekerkhof 23 in Utrecht (let op: tijdelijk andere locatie in verband met verbouwingswerkzaamheden Paushuize)

Lees meer
Bijeenkomsten

16 mei 2024 | Jong NVvA bijeenkomst | Actualiteiten derde landen en toegang tot de EU markt voor overheidsopdrachten

Op donderdag 16 mei 2024 organiseert Jong NVvA een bijeenkomst met als thema “Actualiteiten derde landen en toegang tot de EU markt voor overheidsopdrachten”. Wil je in korte tijd bijgepraat worden over de Foreign Subsidies Regulation (FSR) of ben je benieuwd naar het verstrekkende standpunt van A-G Collins in zijn conclusie van begin maart over […]


Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag

Lees meer
Bijeenkomsten

25 januari 2024 | Procurement Hour | Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden

Tijdens deze bijeenkomst  bespreekt mr. Bram Braat (van 17.00 uur – 18 uur) het Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden. Hiermee wordt voorgesteld de Aanbestedingswet 2012 te wijzigen om de rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures te verbeteren. Uit een onderzoek, uitgevoerd door KWINK groep in 2019, blijkt namelijk dat ondernemers de rechtsbescherming in aanbestedingsprocedures als onvoldoende ervaren. […]


online

Lees meer
Bijeenkomsten

16 november 2023 | Najaarsvergadering

Tijdens het wetenschappelijk deel van de najaarsvergadering werd stilgestaan bij innovatiegerichte aanbestedingen. Onder meer Arent van Wassenaer sprak over factoren die innovatietrajecten tot een succes maken. Innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan grote maatschappelijke opgaves op het gebied van duurzaamheid en milieu. Bovendien speelt innovatie een steeds grotere rol bij de concurrentiekracht van de […]


Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht

Lees meer
Procurement Hour

17 oktober 2023 | Procurement Hour | Wezenlijke wijziging | Erik plas

Op 17 oktober 2023 organiseert de NVvA weer een online Procurement Hour van 17.00 tot 18.00 uur.  Tijdens die bijeenkomst bespreekt mr. drs. Erik Plas de wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht. Dit is ook het onderwerp van zijn proefschrift. Het verbod om wezenlijk te wijzigen heeft tot doel de belangen van (teleurgestelde) concurrenten te beschermen […]


online

Lees meer
Procurement Hour

14 september 2023 | Procurement Hour | Toelaatbaarheid (quasi)inhouse-opdrachtverlening | Elise Zeelenberg

Tijdens deze bijeenkomst bepreekt mr. Elise Zeelenberg, Aanbestedingsjurist bij MeesterZet aanbestedingsrecht en Wageningen University & Research, de meest recente ontwikkelingen over de toelaatbaarheid van (quasi)inhouseopdrachtverlening (inbesteden). Aan de orde komen onder meer: – bevoegdheidsoverdracht en (quasi)inhouseopdrachtverlening (Porin kaupunki-arrest (zaak C-328/19)); – “dubbele” (quasi)inhouseopdrachtverlening (n.a.v. ECLI:NL:RBROT:2020:12395); – overdracht quasi-inhouse-entiteit (IREN-arrest, zaak C-719/20); – vertegenwoordiging bij gezamenlijk […]


Online

Lees meer
Procurement Hour

Eerst volgende bijeenkomst: 22 juni 2023 | Voorjaarsvergadering

LET OP: DEZE VOORJAARSVERGADERING VINDT PLAATS TE PAUSHUIZE (KROMME NIEUWEGRACHT 49).   De vergadering bestaat uit een korte algemene ledenvergadering (ALV) en een wetenschappelijke vergadering. Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de voorjaarsvergadering zal een onderwerp dat zeer relevant is voor de praktijk aan bod komen: de beoordeling van gunningscriteria. De beoordeling van inschrijvingen geeft vaak […]


Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht

Lees meer
Bijeenkomsten

22 juni 2023 | Voorjaarsvergadering

LET OP: DEZE VOORJAARSVERGADERING VINDT PLAATS TE PAUSHUIZE (KROMME NIEUWEGRACHT 49) De vergadering bestaat uit een korte algemene ledenvergadering (ALV) en een wetenschappelijke vergadering. Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de voorjaarsvergadering zal een onderwerp dat zeer relevant is voor de praktijk aan bod komen: de beoordeling van gunningscriteria. De beoordeling van inschrijvingen geeft vaak voer […]


Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht

Lees meer