25 januari 2024 | Procurement Hour | Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden

Tijdens deze bijeenkomst  bespreekt mr. Bram Braat (van 17.00 uur – 18 uur) het Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden. Hiermee wordt voorgesteld de Aanbestedingswet 2012 te wijzigen om de rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures te verbeteren. Uit een onderzoek, uitgevoerd door KWINK groep in 2019, blijkt namelijk dat ondernemers de rechtsbescherming in aanbestedingsprocedures als onvoldoende ervaren. […]